Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020


Ενοχή


Πόσο κίτρινος είναι ο ήλιος
που μας κοροϊδεύει.
Πόσο ιδανικοί εμείς αναλύοντας
τις ακτίνες του.
Πόσο επαίσχυντα ωραίοι
όταν τραβάμε το σύρτη.
Και μένουμε άφωτοι 
ο ένας απέναντι στον άλλον.

Γιάννης ΒαρβέρηςΕν φαντασία και λόγωανάκτηση από: https://ppirinas.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: