Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

Πέντε άξονες...

 


Πέντε άξονες ενηλικίωσης του ανθρώπου
 • ο κύκλος επιτίθεται στη γραμμή
 • η άνοδος είναι η θέα του ανάποδα κρεμασμένου
 • το βλέμμα διασώζει ό,τι ο χρόνος αποβάλλει
 • το συναίσθημα είναι το χθες της σκέψης
 • η αντίληψη κατασκευάζεται


Πέντε αρχές του Αχανούς που κληροδοτούνται στον άνθρωπο
 • η εντροπία είναι το ψεύδος που δοξολογεί η ποίηση
 • το πραγματωμένο εν δεν μερίζεται
 • οι μυητικές ορίζουσες είναι εγγενείς στον άνθρωπο
 • ο ενιαυτός είναι η περίοδος ολοκλήρωσης και αποκατάστασης κάθε ευγενούς δοκιμασίας
 • ο σοφός που μιλά ακόμη δεν είναι στην τελευταία του βαθμίδα


Πέντε αφορισμοί σωματικής νοημοσύνης
 • το σώμα εργάζεται το υπόρρητο γνώναι
 • το σώμα εμπεριέχει όλες τις ενδεχομενικότητες συν κάτι ακόμα
 • το σώμα φιλοξενεί τις προ-εννοιολογημένες εμπειρώσεις
 • το σώμα αποφασίζει και καθορίζει το βέλτιστο για τους άλλους φορείς
 • η αγάπη είναι κυτταρικός ιμπεριαλισμός


Πέντε ελιγμοί εσωτερικής δράσης
 • το Ανοίκειο δεν είναι ενδεχόμενο, είναι αναδυόμενη δι-αντίληψη
 • το πεπερασμένο σε κάθε ειναιική δράση δεν γεννιέται στο είναι
 • το ιερό είναι απρόσιτο, αναφές και απρόσβλητο
 • το ερωτικό γεγονός είναι η παγκόσμια και καθολική αρχή που διέπει το κάθε τι
 • η διαμερισματοποίηση αντίκειται σε κάθε έννοια ενικότητας και είναι εχθρός της αρμονίαςUntitled No. 4733 Art Print by Miki Meir Levi