Τρίτη 21 Ιουλίου 2015


ΕΚΣΤΑΣΙΣ

Τὸ μικρό μου παιδὶ
σοβαρὴ ἀταξία ἔκανε πάλι.
Στὸ πεζούλι τοῦ σύμπαντος σκαρφάλωσε,
σκούντησε μὲ τὸ χέρι του τὸ κρεμασμένο
στὸν τοῖχο τ’ οὐρανοῦ κόκκινο πιάτο,
κι ἔχυσε ὅλο τὸ φῶς ἐπάνω του.
Ὁ Θεὸς ἀπόρησε ποὺ εἶδε τὸν ἥλιο ντυμένο ροῦχα παιδικὰ
νὰ κατεβαίνει τρέχοντας
τῆς φαντασίας μου τὴ σκάλα καὶ νά ΄ρχεται σὲ μένα.
Κι ἐγὼ κάθομαι τώρα καὶ μαλώνω αὐστηρὰ τὸ μικρό μου παιδὶ
ἐνῶ κλέβω κρυφὰ
τὸν χυμένο ἐπάνω του ἥλιο.

Κικὴημουλᾶ - Ἐρήμην

Ποιητικὴ Συλλογή, Α΄ ἔκδ. 1958, Β΄ ἔκδ. Στιγμή, 1990

Δεν υπάρχουν σχόλια: