Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Εσείς είστε ο κόσμος..."You are the world, the neighbour, the friend, the so-called enemy. If you would understand, you must first understand yourself, for in you is the root of all understanding. In you is the beginning and the end."
"If you are very clear, if you are inwardly a light unto yourself, you will never follow anyone"

J.K.

Δεν υπάρχουν σχόλια: