Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016για να πάψουμε να είμαστε μηχανές, θα πρέπει να γνωρίσουμε τη μηχανή…


Γ.Ιβ. Γκουρτζίεφ

Δεν υπάρχουν σχόλια: