Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

Δεν μπορούμε να μην εξουσιάζουμε ή να μην υπηρετούμε...Αλμπέρ Καμύ, Η Πτώση, εκδ. Γράμματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: