Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Σαχτούρης - Ὁ Ἐλεγκτὴς



Ὁ Ἐλεγκτὴς

Ἕνας μπαξὲς γεμᾶτος αἷμα εἶν' ὁ οὐρανὸς
καὶ λίγο χιόνι
ἔσφιξα τὰ σκοινιά μου
πρέπει καὶ πάλι νὰ ἐλέγξω
τ' ἀστέρια
ἐγώ
κληρονόμος πουλιῶν
πρέπει
ἔστω καὶ μὲ σπασμένα φτερά
νὰ πετάω.


Μ. Σαχτούρης


Δεν υπάρχουν σχόλια: