Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Ride the snake...
. . . . . . .
Ride the snake, ride the snake
To the lake, the ancient lake, baby
The snake is long, seven miles
Ride the snake...he's old, and his skin is cold
. . . . . . .

Δεν υπάρχουν σχόλια: