Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

ταις του συμφέροντος ψήφοις μετρείν πάντα...
Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Δημητράκου

Δεν υπάρχουν σχόλια: